Tagalog

Ano ang Coronavirus (MERC-CoV)?/ What is Coronavirus (MERC-CoV)?
 

Ang mga Coronaviruses ay isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat, at sa ilang kaso,
nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga/respiratoryo (SARS).

Madalas maging sintomas
ng mga viral infections na ganito ang pagkakaroon ng mataas na init sa katawan, pagkakasakit ng
katawan, sore throat, malalang pagsipon at pagubo. Sa halos lahat ng kaso, tumatagal ito ng ilang
araw bago nawawala.
 
Nakikipagtulungan na ang Ministerio ng Kalusugan sa World Health Organization (WHO) upang
matuksan ang patolohiya ng virus na ito.

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :