Tagalog
Ano ang Coronavirus (MERC-CoV)?/ What is Coronavirus (MERC-CoV)?
 

Ang mga Coronaviruses ay isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat, at sa ilang kaso,
nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga/respiratoryo (SARS).

Madalas maging sintomas
ng mga viral infections na ganito ang pagkakaroon ng mataas na init sa katawan, pagkakasakit ng
katawan, sore throat, malalang pagsipon at pagubo. Sa halos lahat ng kaso, tumatagal ito ng ilang
araw bago nawawala.
 
Nakikipagtulungan na ang Ministerio ng Kalusugan sa World Health Organization (WHO) upang
matuksan ang patolohiya ng virus na ito.

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©