• PHOC
    • Community
      • Tagalog
        • Naging sanhi ba ng impeksyon o pagkahawa ng mga tao ang dialysis device sa Al-Ahsa Region?

Tagalog

Naging sanhi ba ng impeksyon o pagkahawa ng mga tao ang dialysis device sa Al-Ahsa Region?
29 May 2014  
Masusing inimbestigahan ng Ministro ng Kalusugan pati na ng mga eksperto ng WHO ang Al-Ahsa
region at kumpirmadong walang naging pagkahawa ng sakit bunga ng paggamit ng dialysis device na ito.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :