Turkey
Virüs hangi yollardan bulaşıyor?
 
Tıp camiasında, bu Corona virüs suşunun diğer suşlara benzer yollardan bulaştığı yönünde bir varsayım bulunmaktadır. Bu yollar şunlardır:
 
  • Öksürme ve hapşırma sırasında damlacıklar yoluyla doğrudan bulaşma
  • Virüsün bulaştığı yüzey ve cihazlara dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlerin ellenmesi yoluyla dolaylı bulaşma
  • Hastalar veya enfekte hayvan veya hayvan ürünleri ile doğrudan temas
Sağlık Bakanlığı, virüsün insanlarda ve hayvanlarda ne şekilde yayıldığını belirlemek amacıyla, aralarında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluş ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.
 
 
Content Evaluation
Reading times
Last Update 01 June 2014 03:19 PM
Do you find this content useful? Yes No Suggest
Satisfaction of visitorsA sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©