Turkey

Virüs hangi yollardan bulaşıyor?
 
Tıp camiasında, bu Corona virüs suşunun diğer suşlara benzer yollardan bulaştığı yönünde bir varsayım bulunmaktadır. Bu yollar şunlardır:
 
  • Öksürme ve hapşırma sırasında damlacıklar yoluyla doğrudan bulaşma
  • Virüsün bulaştığı yüzey ve cihazlara dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlerin ellenmesi yoluyla dolaylı bulaşma
  • Hastalar veya enfekte hayvan veya hayvan ürünleri ile doğrudan temas
Sağlık Bakanlığı, virüsün insanlarda ve hayvanlarda ne şekilde yayıldığını belirlemek amacıyla, aralarında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluş ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.
 
 
Last Update : 01 June 2014 03:19 PM
Reading times :