• Community
  • FAQs
   • Turkey
    • Develer ile temas ederek veya deve ürünleri tüketerek enfeksiyona yakalanmak mümkün mü?
Turkey
Develer ile temas ederek veya deve ürünleri tüketerek enfeksiyona yakalanmak mümkün mü?
 
29 Nisan Salı günü gerçekleştirilen tıp konferansının ardından, yerel ve uluslararası uzmanlar kamuoyunun:
 • Çiğ deve eti (karaciğer de dahil) yemekten ve pastörize edilmemiş deve sütü içmekten
 • Hasta develer ile temas etmekten
kaçınması konusunda fikir birliğine varmışlardır.
 
Bununla birlikte, pişirilmiş et ve kaynatılmış veya pastörize süt tüketmekte halen hiçbir sorun yoktur.
 
 
Content Evaluation
Reading times
Last Update 01 June 2014 03:19 PM
Do you find this content useful? Yes No Suggest
Satisfaction of visitorsA sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©