• Community
  • FAQs
   • Turkey
    • Develer ile temas ederek veya deve ürünleri tüketerek enfeksiyona yakalanmak mümkün mü?

Turkey

Develer ile temas ederek veya deve ürünleri tüketerek enfeksiyona yakalanmak mümkün mü?
 
29 Nisan Salı günü gerçekleştirilen tıp konferansının ardından, yerel ve uluslararası uzmanlar kamuoyunun:
 • Çiğ deve eti (karaciğer de dahil) yemekten ve pastörize edilmemiş deve sütü içmekten
 • Hasta develer ile temas etmekten
kaçınması konusunda fikir birliğine varmışlardır.
 
Bununla birlikte, pişirilmiş et ve kaynatılmış veya pastörize süt tüketmekte halen hiçbir sorun yoktur.
 
 
Last Update : 01 June 2014 03:19 PM
Reading times :