• Community
    • FAQs
      • Turkey
        • Suudi Arabistan Krallığı’nda laboratuvarlar kuruluyor veya mevcut laboratuvarlar güncelleniyor mu?

Turkey

Suudi Arabistan Krallığı’nda laboratuvarlar kuruluyor veya mevcut laboratuvarlar güncelleniyor mu?
 
Krallık’taki tüm hastanelerin entegre laboratuvarlarının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın ülkede bölgesel laboratuvarları da bulunmaktadır.
 
Mevcut referans laboratuvar konusunda, küresel olarak takip edildiği gibi, yeni hastalıkların tespit edildiğinde, çalışanlar arasında deneyim birikiminin sağlanması ve herhangi bir hatalı sonuç ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla laboratuvar testlerine ulusal düzeyde tek bir referans laboratuvar  odaklanır.
 
Cidde Valiliği, İki Kutsal Cami’ye yakınlığından ötürü, bu tip laboratuvarların sahip olması gereken ekipman ve yeterlilikler de göz önüne alınarak uluslararası merkez olarak seçilmiş olup gerekli olduğunda yenileri de eklenecektir.
 
 
 
Last Update : 01 June 2014 03:19 PM
Reading times :