Tagalog
Ano-ano ang mga sintomas ng impeksyon?
29 May 2014  
Batay sa mga kaso, kabilang sa mga sintomas ang malala at nakamamatay na sakit sa baga o
pulmon, na sinamahan ng mataas na lagnat, pag-ubo at ang kahirapan sa paghinga
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©