Tagalog

Naging sanhi ba ng impeksyon o pagkahawa ng mga tao ang dialysis device sa Al-Ahsa Region?
29/07/1435  
Masusing inimbestigahan ng Ministro ng Kalusugan pati na ng mga eksperto ng WHO ang Al-Ahsa
region at kumpirmadong walang naging pagkahawa ng sakit bunga ng paggamit ng dialysis device na ito.
 
آخر تعديل : 05 شعبان 1435 هـ 11:30 ص
عدد القراءات :