Tagalog
Tulad ba ng SARS ang Coronvirus MERS?
29 May 2014  
Mayroong malinaw na pagkakaiba ang Novel Coronavirus sa kanyang genetikong material kaysa
sa virus na nagdudulot ng SARS. Nagkakaroon pa rin ng masusing pagaaral hinggil dito at tiyak na
lalabas ang mas malinaw na kasagutan sa sandaling matapos na ang mga pagsusuri.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©