Tagalog
Naipapakalat ba ng virus mula sa hangin?
29 May 2014  
Mayrong malawak at matamang pagkakasundo sa medisina na hindi ito naipapakalat sa
pamamagitan ng hangin. The current medical consensus and evidence suggests that this is not the
case.
 
Masusing nakikipag-ugnayan ang Ministro ng Kalusugan sa iba’t-ibang international organisations,
kasama ang World Health Organisation (WHO), upang malaman kung papaano kumakalat ang virus
sa tao o hayop man.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©