Tagalog
Gaano kalaganap ang virus na ito sa kaharian ng Saudi Arabia?
29 May 2014  
Simula nang ito ay natuklasan, dumami na rin ang kaso ng mga biktima nito sa buong kaharian.
 
Kaya naman, palagiang mayroong bagong datos sa website ng Ministerio ng Kalusugan. 
 
Last Update : 16 June 2014 12:42 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©