Tagalog
kaya paghihigpit sa daloy ng kalakalan sa mundo?
29 May 2014  
 
Walang rekomendasyon ang World health organization sa paghigpit ng pagdaloy ng kalakal o kaya’y
paghigpit sa paglabas masok ng mga tao sa isang bansa bunag ng coronavirus

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©