Tagalog
kaya paghihigpit sa daloy ng kalakalan sa mundo?
29 May 2014  
 
Walang rekomendasyon ang World health organization sa paghigpit ng pagdaloy ng kalakal o kaya’y
paghigpit sa paglabas masok ng mga tao sa isang bansa bunag ng coronavirus

Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©