Tagalog
Bakit nakakahawa ang virus na ito/Why is this virus dangerous?
29 May 2014  
Limitado at hindi ganoon kalawak ang impormasyon hinggil sa sakit na ito gayundin kung papaano
ito lumalawak. Kaya naman patuloy ang isinasagawang pag-aaral ng mag dalubhasa hinggil dito.
 
Pinapaaalalahanan ng mga dalubhasa ang lahat ng mga mamamayan, mga residente maging
mga panauhin o dayuhan na sundin ang mga pamantayang gabay kalusugan upang mapigilan o
masawata ang pagkalat ng virus na ito at iba pang sakit respiratoryo.
Content Evaluation
Reading times
Last Update 01 June 2014 03:18 PM
Do you find this content useful? Yes No Suggest
Satisfaction of visitorsA sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©