Tagalog

Bakit nakakahawa ang virus na ito/Why is this virus dangerous?
29 May 2014  
Limitado at hindi ganoon kalawak ang impormasyon hinggil sa sakit na ito gayundin kung papaano
ito lumalawak. Kaya naman patuloy ang isinasagawang pag-aaral ng mag dalubhasa hinggil dito.
 
Pinapaaalalahanan ng mga dalubhasa ang lahat ng mga mamamayan, mga residente maging
mga panauhin o dayuhan na sundin ang mga pamantayang gabay kalusugan upang mapigilan o
masawata ang pagkalat ng virus na ito at iba pang sakit respiratoryo.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©