Tagalog
Kailangan bang mag screening sa mga taong may ubo o lagnat?
29 May 2014  
Sa kasalukuyan, walang pangangailangang i-screen o suriin ang mga pasyenteng may ubo o may
mga sintomas ng lagnat, ngunit ayon sa isang grupo ng mga siyentipiko at mga ekspertong medikal,
nagkakasundo silang baguhin ang kriterya ng kung sino lamang ang susuriin at nagkasundong
nararapat ito upang palawakin ang pagiingat laban sa pagkalat ng sakit.
Nagrekomenda na ba ng World Health organisation ng paghihigpit sa paglabas masok sa bansa o
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©