Tagalog

Kailangan bang mag screening sa mga taong may ubo o lagnat?
29 May 2014  
Sa kasalukuyan, walang pangangailangang i-screen o suriin ang mga pasyenteng may ubo o may
mga sintomas ng lagnat, ngunit ayon sa isang grupo ng mga siyentipiko at mga ekspertong medikal,
nagkakasundo silang baguhin ang kriterya ng kung sino lamang ang susuriin at nagkasundong
nararapat ito upang palawakin ang pagiingat laban sa pagkalat ng sakit.
Nagrekomenda na ba ng World Health organisation ng paghihigpit sa paglabas masok sa bansa o
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©