Tagalog

Mayroon na bang gamut laban dito? Papaano pinagagaling ang mga pasyente?
29 May 2014  
Wala pang masusing lunas o kaya ay vaccine para sawatain ang sakit na ito, ngunit, sang-ayon
sa pinaka-makabagong paying medical hinggil dito, kailangan lamang ng mga pasyente ang
pangangalaga upang mapagtagumpayan ang mga kumplikasyong sanhi ng sakit at mapababa at
tuluyang mawala ang mga sintomas nito.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©