Tagalog
Mayroon na bang vaccine para dito?
29 May 2014  
Wala pang vaccine na maaaring makasugpo sa virus na ito sa ngayon sa alinmang bahagi ng mundo
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©