Tagalog
Gaano na ba kalaganap ang virus na ito sa buong mundo?
29 May 2014  
Marami nang iniulat na kaso sa Gitnang Silangan, sa Africa, Asya, Europa at Hilagang Amerika.
 
Ayon sa World Health Organisation at iba pang mga international organisations, patuloy silang
nagmomonitor ng sitwasyon at nagpapalitan at pagbabahagi ng kanilang mga makabagong
paraan at mga gabay gayundin ng kanilang mga pagsusuring klinikal upang mabigyang lakas ang
pamayanang medical ng impormasyon upang mabuting matugunan ang mga ganitong kaso.
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©