Tagalog
Mayroon bang epidemiko?
29 May 2014  
Walang epidemiko sa kasalukuyan, batay sa World Health Organization.
 Gayunpaman, gumawa
na ng mga paunang hakbang ang Ministro ng Kalusugan at pinatindi ang mga paraan upang
mapababa ang panganib ng pagkalat ng virus na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga
international organisations tulad ng WHO at Centers for Disease Control.
 
Paano nakikipagtulungan ang Ministro ng Kalusuhan sa ibang mga sangay ng pamahalaan,
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :
Content Evaluation:
Satisfaction of visitors A sign of happiness
Satisfaction of visitors Completely satisfied Satisfied Neutral Not Satisfied Completely dissatisfied
This site can be viewed on all screen tones and all smart devices and supports all kinds of browsers
All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©