Tagalog
Mayroon bang epidemiko?
29 May 2014  
Walang epidemiko sa kasalukuyan, batay sa World Health Organization.
 Gayunpaman, gumawa
na ng mga paunang hakbang ang Ministro ng Kalusugan at pinatindi ang mga paraan upang
mapababa ang panganib ng pagkalat ng virus na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga
international organisations tulad ng WHO at Centers for Disease Control.
 
Paano nakikipagtulungan ang Ministro ng Kalusuhan sa ibang mga sangay ng pamahalaan,
Last Update : 01 June 2014 03:18 PM
Reading times :

All Rights Reserved – Ministry of Health – Kingdom of Saudi Arabia ©